Polityka Prywatności

Witamy na stronie internetowej Cargobull Parts & Services GmbH. Oczywiście ochrona danych osobowych oraz uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych ma dla nas duże znaczenie. Poniżej chcielibyśmy przekazać informacje potrzebne do sprawdzania i korzystania z praw w zakresie ochrony danych.

1. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych?

Administratorem jest:
Cargobull Parts & Services GmbH
Siemensstrasse 49
48341 Altenberge
e-mail: info@cargobull.com

2. Jako mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem:
Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstrasse 22
48612 Horstmar
Inspektor ochrony danych
E-mail: dataprotection@cargobull.com

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przeglądając naszą stronę internetową lub kontaktując się z nami w inny sposób otrzymujemy Państwa dane osobowe.


Ogólnie przetwarzamy dane zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

Po udzieleniu nam jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), np. jeżeli chcą Państwo, abyśmy się bezpośrednio skontaktowali, w przypadku subskrybowania naszego newslettera lub aby otrzymywać określone oferty reklamowe.
W celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych (art.6 ust.1 b RODO), np. w razie zakupu naszych produktów u nas.
Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym (art. 6 ust. 1 c RODO). Na przykład na podstawie prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych dokumentów.
Ponadto przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego lub stron trzecich (art. 6 ust 1 f RODO). Dotyczy to m.in. przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, promocji zbytu, bezpieczeństwa IT oraz zwalczania oszustw, a także do tworzenia pseudonimowych profili korzystania do analizy i tworzenia strony internetowej według potrzeb (śledzenie).Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.

3.1 Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

3.1.1 Kontaktowanie się z Schmitz Cargobull

Można się do nas zwracać z pytaniami i przekazywać wiadomości przez formularza kontaktowy, nasz adres e-mail lub przez telefon. Przetwarzamy dane tylko w celu skontaktowania się z Państwem w wybrany sposób oraz rozpatrzenia zapytania (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO).We use the double opt-in procedure for the registration for our newsletter. This means that we send an e-mail to the specified e-mail address after your registration in which we request confirmation that you wish to receive the newsletter. In addition, we store your IP addresses along with the date and time of registration and confirmation. This enables us to provide proof of your registration and, if necessary, resolve any possible misuse of your personal information by third parties.

3.1.2 Wysyłka naszego newslettera

Można się zarejestrować na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje na temat aktualnych ofert, nowości o produktach itd. Mogą one obejmować również oferty grupy Schmitz Cargobull.
Informacje reklamowe są przesyłane na adres e-mail w ramach naszego newslettera tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail. Oczywiście w każdej chwili można odwołać zgodę na przesyłanie newsletterów, klikając link wyrejestrowania w newsletterze lub informując nas o chęci wyrejestrowania na adres info@cargobull.com.
Podczas rejestracji na nasz newsletter stosujemy tzw. metodę double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu przesyłamy e-mail na podany adres, w którym prosimy o potwierdzenie wysyłki newslettera. Ponadto zapisujemy stosowane adresy IP oraz czas zarejestrowania i potwierdzenia. W ten sposób możemy potwierdzić rejestrację i ewentualnie wyjaśnić możliwe nadużycie danych osobowych przez strony trzecie.

3.1.3 Śledzenie newslettera

Aby lepiej śledzić sposób korzystania z naszego newslettera, podczas jego wysyłki analizujemy zachowanie użytkownika. W celu tej analizy w wysyłanych e-mailach znajdują się tak zwane sygnalizatory sieciowe, zwane również pikselami śledzenia. Są to jednopikselowe pliki graficzne, zawierające odnośnik do naszej strony internetowej i umożliwiające nam analizę zachowania użytkownika. Odbywa się to przez stosowanie sygnalizatorów sieciowych, które zostają przyporządkowane do adresu e-mail oraz powiązane z własnym identyfikatorem. Zawierają je również łącza znajdujące się w newsletterze.

Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do indywidualnych zainteresowań. Gromadzimy przy tym informacje, kiedy newsletter został przeczytany, jakie łącza zostały w nim kliknięte i na tej podstawie określamy osobiste zainteresowania. Te dane łączymy z działaniami wykonanymi na tej stronie internetowej.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw wobec tego śledzenia, klikając oddzielny link udostępniany w każdym e-mailu. Informacje są przechowywane przez cały czas subskrybowania newslettera. Po wyrejestrowaniu zapisujemy dane tylko do celów statystycznych i anonimowo.

Takie śledzenie nie jest ponadto możliwe w przypadku standardowego wyłączenia w programie mailowym wyświetlania obrazków. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i ewentualnie nie będą dostępne wszystkie funkcje. W przypadku ręcznego wyświetlania obrazków odbywa się wymienione wyżej śledzenie.

3.1.4 Pozostałe reklamy ze strony Schmitz Cargobull

Jeżeli w ramach zamówienia otrzymamy adres e-mail i adres pocztowy, możemy wykorzystywać te dane, aby przekazywać informacje na temat własnych podobnych ofert produktowych i usługowych przez e-mail i drogą pocztową. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać dłużej informacji reklamowych przez e-mail lub drogą pocztową, można w każdej chwili wyrazić sprzeciw ze skutkiem na przyszłość wobec wykorzystywania danych kontaktowych do celów reklamowych, bez kosztów innych niż koszty przekazywania na podstawie taryf podstawowych. Sprzeciw można składać na poniższe adresy kontaktowe.

Schmitz Cargobull AG, Bahnhofstraße 22, 48612 Horstmar, e-mail: info@cargobull.com

3.1.5 Kariera

O pracę w naszym przedsiębiorstwie można starać się drogą elektroniczną, w szczególności przez e-mail lub przez portal kariery. Dane są wykorzystywane wtedy wyłącznie do przetwarzania informacji rekrutacyjnych, najpierw przez firmę Schmitz Cargobull AG. Następnie podanie o pracę jest przekazywane do firmy zamawiającej z grupy Schmitz Cargobull.

Należy pamiętać, że e-maile przesłane w sposób nieszyfrowany są przekazywane bez zabezpieczenia przed dostępem.

W przypadku złożenia kandydatury na określone stanowisko, które zostało już obsadzone lub jeżeli według nas kandydat jest odpowiedni lub nawet lepszy również na inne stanowisko, przekażemy kandydaturę wewnątrz firmy. Należy powiadomić nas, jeżeli nie chcą Państwo przekazania.

Dane osobowe są usuwanie niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lub po maksymalnie 6 miesiącach, jeżeli nie udzielili nam Państwo jednoznacznej zgody na dłuższe przechowywanie danych lub doszło do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f ROD oraz § 26 federalnej ustawy o ochronie danych.

3.1.6 W jaki sposób na tej stronie wykorzystywane są pliki cookie?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku po przydzieleniu od używanej przeglądarki, które ponadto powodują, że do ustawionego przez nie miejsca, dostarczane są określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów do komputera. Służą one do tego, aby witryna była ogólnie łatwiejsza w użytkowaniu i skuteczniejsza. Pliki cookie stosujemy również do tego, aby zidentyfikować użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeżeli ma on konto u nas. W przeciwnym razie podczas każdej wizyty trzeba było by się ponownie logować.

Na niniejszej stronie internetowej stosowane są poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania zostały objaśnione poniżej:


Pliki cookie sesyjne
Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookie sesyjne. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, na podstawie którego do wspólnej sesji można przyporządkować różne zapytania przeglądarki. W ten sposób można ponownie rozpoznać komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie stałe
Te pliki cookie są usuwane automatycznie po podanym okresie, który może być inny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Pliki cookie flash
Wykorzystywane pliki cookie flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z obiektów przechowywania HTML5, które są zapisywane na urządzeniu końcowym. Te obiekty zapisują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Aby anulować przetwarzanie plików cookie flash należy zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” do Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie Adobe-Flash-Killer dla Google Chrome. Korzystaniu z obiektów przechowywania HTML5 można zapobiec przez zastosowanie w przeglądarce trybu prywatności. Poza tym zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

Blokowanie plików cookie
Ustawienia przeglądarki można konfigurować odpowiednio do życzeń i odrzucać np. przyjęcie zewnętrznych plików cookie lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej nie będzie możliwe.

3.2 Przetwarzanie danych na targach

W przypadku przekazania nam danych kontaktowych na targach, np. przez wręczenie wizytówki, udział w konkursie (patrz 3.1.2) lub zarejestrowanie się na nasz newsletter (patrz 3.1.3) gromadzimy te dane w naszym systemie CRM. Dane wykorzystujemy do kontaktowania się, nawiązywania relacji handlowych oraz dostarczania materiałów informacyjnych.

3.3 Przetwarzanie danych podczas pomocy telefonicznej

W przypadku telefonowania do nas w sprawach związanych z pomocą rejestrujemy nazwisko, nazwę firmy, sprawę i ewentualnie dane kontaktowe do oddzwonienia, jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia. Dane są wykorzystywane do rozpatrzenia zapytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b i f RODO.

4. Czy moje dane są przekazywane stronom trzecim?

Aby firma Schmitz Cargobull mogła przetwarzać dane odpowiednio do opisanych wcześniej celów, konieczne może być udostępnienie do wglądu i przetwarzanie danych również przez innych odbiorców.

4.1 Odbiorcy w grupie Schmitz CargobullI

W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się przetwarzanie danych w całej grupie. Dane są przetwarzane w grupie Schmitz Cargobull jednak tylko wtedy, gdy mamy do tego zezwolenie prawne. Dzieje się tak np. wtedy, gdy inne przedsiębiorstwa grupy Schmitz Cargobull pracują dla nas w ramach przetwarzania danych lub jeżeli występuje prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

4.2 Usługodawcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające)

Dane są przekazywane dostawcom, jeżeli działają oni na nasze zlecenie oraz wspomagają firmę Schmitz Cargobull w realizacji jej usług. Na przykład w przypadku subskrybowania naszego newslettera zlecamy usługodawcy wysyłkę mailingu.

Przetwarzanie danych osobowych przez wyznaczonych usługodawców następuje w ramach przetwarzania zlecenia na podstawie art. 28 RODO.

4.3 Pozostali usługodawcy, partnerzy i strony trzecie

Schmitz Cargobull może współpracować z innymi partnerami w zakresie koniecznym do realizacji naszych ofert usług lub jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych.

Przywiązujemy wagę do tego, aby dane były przetwarzane w UE. Oczywiście może się zdarzyć, że będziemy współpracować z usługodawcami funkcjonującymi poza UE. W tych przypadkach zapewniamy, że przed przekazaniem danych osobowych stworzony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Oznacza to, dzięki standardowym umowom UE lub decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, jak np. UE Privacy Shield, osiągnięcie poziomu ochrony danych porównywalnego ze standardami w UE.

5. Jak długo przechowywane są moje dane?

Usuwamy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, od razu, kiedy przestaje istnieć cel przechowywania i usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi terminami przechowywania.

6. Jakie prawa mi przysługują i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

6.1 Prawa ogólne

Mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przekazywania danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania jej wobec nas ze skutkiem na przyszłość.

6.2 Prawa w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu), do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie niniejszych przepisów. W razie wniesienia sprzeciwu przestajemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wykażemy pilne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń.

6.3 Prawa w przypadku marketingu bezpośredniego

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, to na podstawie art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane do tych celów.

6.4 Prawo do zażalenia w organie nadzorczym

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu ochrony danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez nas.

7. Pozostałe informacje

7.1.1 Zmiany polityki prywatności

Ta opracowana polityka prywatności jest dostosowywana na bieżąco w trakcie rozwoju Internetu lub naszej witryny. Informacje o zmianach są przekazywane na tej stronie w odpowiednim czasie. Aby uzyskać informacje o aktualnej wersji naszych przepisów o wykorzystywaniu danych, należy regularnie sprawdzać tę stronę.

7.1.2 Łącza do innych stron internetowych

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się łącza do stron internetowych innych dostawców. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie dla stron internetowych firmy Schmitz Cargobull. Nie mamy na to żadnego wpływu i nie kontrolujemy, czy inni dostawcy przestrzegają przepisów o ochronie danych.